Ο ορισμός του βιβλιοπωλείου στην wikipedia

Βιβλιοπωλείο είναι συνήθως ο κτιριακός χώρος όπου διατίθενται προς πώληση πολλών ειδών βιβλία που καλύπτουν όλους τους τομείς της γνώσης. Τα βιβλιοπωλεία λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητες μονάδες είτε ως αλυσίδες καταστημάτων. Σήμερα τα βιβλιοπωλεία με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούν να έχουν και ψηφιακή υπόσταση, να παρέχουν δηλαδή τη δυνατότητα στον καταναλωτή μέσω του διαδικτύου…

Ανάγνωση του υπολοίπου